Nowoczesna
edukacja
Naszym okiem

Czym są Chatboty AI i jak ich używać?

Czym są chat boty? Są to programy komputerowe symulujące konwersację z człowiekiem. Najczęściej mogliśmy je spotkać na stronach internetowych, aby w razie problemów, klienci mogli uzyskać odpowiedź na swoje pytanie 24/7. Na ten moment technologia ta wciąż istnieje w takiej formie, ale zaczynamy coraz częściej spotykać ją pod postacią chatów mających za zadanie odpowiadać nam […]

Czytaj dalej

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji dziecka?

Sztuczna inteligencja (AI, SI) to dział informatyki zajmujący się tworzeniem programów komputerowych zdolnych do logicznego myślenia, uczenia się oraz wykonywania zadań wywiadowczych, takich jak rozpoznawanie obrazu, języka, czy podejmowanie decyzji. Sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy automatycznego uczenia się, które pozwalają jej dostosowywać się do zmieniających się warunków. Dzięki temu może pomóc rozwiązać złożone problemy i usprawnić […]

Czytaj dalej

Czym jest STEM?

Nazwa STEM to akronim pierwszych liter angielskich wyrazów: Science (Nauka), Technology (Technologia), Engineering (Inżynieria), Mathematics (Matematyka). Uczenie młodych ludzi w grupach jest niezwykle skuteczne, jeśli chodzi o opanowanie pojęć STEM. Praca zespołowa ułatwia bowiem zrozumienie i umiejętności rozwiązywania problemów. Nauczanie STEM – dlaczego jest tak ważne? Nauczanie STEM opiera się na pracy projektowej w czterech […]

Czytaj dalej

Pigułka wiedzy o Project-Based Learning

Project-Based Learning (w skrócie PBL), czyli po polsku metoda projektów to jedna z technik nauczania, która opiera się na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

Czytaj dalej

Nauki o pozyskiwaniu wiedzy, czyli czym jest Learning Sciences

Learning sciences (LS) to interdyscyplinarna dziedzina nauki, której celem jest pogłębianie informacji o uczeniu się w aspekcie psychologicznym, społecznym i kulturowym oraz myślenia krytycznego. Główne obszary, które są wykorzystywane w LS to kognitywizm, behawioryzm, a także konstrukcjonizm. Skąd się wzięła ta metoda i jak jest wykorzystywana w praktyce? Dyscyplina Learning Sciences pozwala na innowacyjne i […]

Czytaj dalej

Kreatywność – jak powinno się jej uczyć?

Człowiek rozwija się przez całe życie, ale to właśnie w okresie młodości najszybciej przyswaja nowe umiejętności i zdobywa cenną wiedzę. Dobrze jest więc zadbać o rozwój szczególnie na tym etapie, żeby lepiej radzić sobie z wyzwaniami w dorosłym życiu. Istotnym elementem rozwoju jest kreatywność, która pozwala na skuteczne i nowatorskie rozwiązywanie problemów. Czym właściwie jest […]

Czytaj dalej

Luka technologiczna – konieczność dostosowania nauczania

Jak wynika z analiz międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowanych w 2019 r. i prowadzonych w oparciu o badanie umiejętności osób dorosłych (PIAAC) około 31% pracowników w Polsce jest narażonych na wysokie ryzyko automatyzacji zajmowanych przez nich miejsc pracy, a kolejne 20% stoi w obliczu istotnych zmian zadań zawodowych z powodu automatyzacji. Co […]

Czytaj dalej

Lew Wygotski – teoria Social Learning i strefa najbliższego rozwoju

Rozwój dziecka to ciągły i złożony proces, na który wpływ mają różnorodne czynniki. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice biorą czynny udział w tym procesie i powinni inspirować młodych ludzi do kształcenia. Doskonałym źródłem informacji, jak stymulować dzieci do nauki są teorie Lwa Wygotskiego, wybitnego rosyjskiego psychologa i pedagoga. Jego poglądy wyprzedziły bowiem swoje czasy i […]

Czytaj dalej

Luka kreatywności – nieunikniona zmiana modelu kształcenia

W dobie wysokiego stopnia popytu na kreatywność oraz innowacyjność, szczególnie ważna jest rola celowanej edukacji, pobudzającej twórcze myślenie. W Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie znajduje się zapis m.in. o pielęgnowaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy, szczególnie […]

Czytaj dalej

FORMULARZ KONTAKTU

Interesuje Cię wiedza z zakresu nowoczesnej edukacji, kreatywności oraz nowych technologii? Zapisz się do newslettera, aby uzyskać dostęp do Naszych autorskich treści.