Czym jest STEM?

Nazwa STEM to akronim pierwszych liter angielskich wyrazów: Science (Nauka), Technology (Technologia), Engineering (Inżynieria), Mathematics (Matematyka). Uczenie młodych ludzi w grupach jest niezwykle skuteczne, jeśli chodzi o opanowanie pojęć STEM. Praca zespołowa ułatwia bowiem zrozumienie i umiejętności rozwiązywania problemów. Nauczanie STEM – dlaczego jest tak ważne? Nauczanie STEM opiera się na pracy projektowej w czterech […]

Czytaj dalej »

Pigułka wiedzy o Project-Based Learning

Project-Based Learning (w skrócie PBL), czyli po polsku metoda projektów to jedna z technik nauczania, która opiera się na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

Czytaj dalej »

Kreatywność – jak powinno się jej uczyć?

Człowiek rozwija się przez całe życie, ale to właśnie w okresie młodości najszybciej przyswaja nowe umiejętności i zdobywa cenną wiedzę. Dobrze jest więc zadbać o rozwój szczególnie na tym etapie, żeby lepiej radzić sobie z wyzwaniami w dorosłym życiu. Istotnym elementem rozwoju jest kreatywność, która pozwala na skuteczne i nowatorskie rozwiązywanie problemów. Czym właściwie jest […]

Czytaj dalej »

Nauki o pozyskiwaniu wiedzy, czyli czym jest Learning Sciences

Learning sciences (LS) to interdyscyplinarna dziedzina nauki, której celem jest pogłębianie informacji o uczeniu się w aspekcie psychologicznym, społecznym i kulturowym oraz myślenia krytycznego. Główne obszary, które są wykorzystywane w LS to kognitywizm, behawioryzm, a także konstrukcjonizm. Skąd się wzięła ta metoda i jak jest wykorzystywana w praktyce? Dyscyplina Learning Sciences pozwala na innowacyjne i […]

Czytaj dalej »

Luka technologiczna – konieczność dostosowania nauczania

Jak wynika z analiz międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowanych w 2019 r. i prowadzonych w oparciu o badanie umiejętności osób dorosłych (PIAAC) około 31% pracowników w Polsce jest narażonych na wysokie ryzyko automatyzacji zajmowanych przez nich miejsc pracy, a kolejne 20% stoi w obliczu istotnych zmian zadań zawodowych z powodu automatyzacji. Co […]

Czytaj dalej »

Luka kreatywności – nieunikniona zmiana modelu kształcenia

W dobie wysokiego stopnia popytu na kreatywność oraz innowacyjność, szczególnie ważna jest rola celowanej edukacji, pobudzającej twórcze myślenie. W Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie znajduje się zapis m.in. o pielęgnowaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy, szczególnie […]

Czytaj dalej »

Lew Wygotski – teoria Social Learning i strefa najbliższego rozwoju

Rozwój dziecka to ciągły i złożony proces, na który wpływ mają różnorodne czynniki. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice biorą czynny udział w tym procesie i powinni inspirować młodych ludzi do kształcenia. Doskonałym źródłem informacji, jak stymulować dzieci do nauki są teorie Lwa Wygotskiego, wybitnego rosyjskiego psychologa i pedagoga. Jego poglądy wyprzedziły bowiem swoje czasy i […]

Czytaj dalej »

FORMULARZ KONTAKTU

Interesuje Cię wiedza z zakresu nowoczesnej edukacji, kreatywności oraz nowych technologii? Zapisz się do newslettera, aby uzyskać dostęp do Naszych autorskich treści.