Nowoczesna
edukacja
Naszym okiem

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji dziecka?

Sztuczna inteligencja (AI, SI) to dział informatyki zajmujący się tworzeniem programów komputerowych zdolnych do logicznego myślenia, uczenia się oraz wykonywania zadań wywiadowczych, takich jak rozpoznawanie obrazu, języka, czy podejmowanie decyzji. Sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy automatycznego uczenia się, które pozwalają jej dostosowywać się do zmieniających się warunków. Dzięki temu może pomóc rozwiązać złożone problemy i usprawnić procesy w wielu dziedzinach, w tym w edukacji.

Sztuczna inteligencja w nauce

Wpływ AI na proces uczenia się jest niezaprzeczalny. Dzięki wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji, nauczyciele mogą szybciej i wydajniej oceniać postępy uczniów oraz dostosowywać je do indywidualnych potrzeb. Sztuczna inteligencja może pomóc w tworzeniu spersonalizowanych planów nauki, zidentyfikowaniu obszarów, w których uczniowie potrzebują dodatkowego wsparcia.

Korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji są nieocenione, ale należy również pamiętać o ryzyku. Jednym z największych zagrożeń jest brak kontroli nad danymi osobowymi uczniów. Wraz z wprowadzeniem sztucznej inteligencji ogromne ilości danych są przechowywane i mogą być niewłaściwie wykorzystywane. Ponadto sztuczna inteligencja może prowadzić do wzrostu nierówności w edukacji, jeśli zostanie zastosowana tylko w określonych grupach uczniów.

Edukacyjne narzędzia AI  

Interaktywne narzędzia do nauki oparte na sztucznej inteligencji mogą ułatwić uczenie się poprzez tworzenie wirtualnych przestrzeni do nauki. W ten sposób, nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z różnych narzędzi, takich jak wirtualne laboratoria, prezentacje i symulacje, aby lepiej zrozumieć przerabiany materiał. Bardzo często zobrazowanie jakiegoś procesu poza światem fizycznym ułatwia jego zrozumienie. Przykładami takich narzędzi są aplikacje do tworzenia prezentacji, quizów; platformy z filmami i animacjami edukacyjnymi; strony z grafikami oraz programy do tworzenia grafik; platformy i aplikacje edukacyjne do nauki między innymi angielskiego, matematyki, ale także przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

Personalizacja toku nauczania

Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala na spersonalizowany proces nauczania, co poprawia efektywne uczenie się. Dzieje się tak dzięki analizie wydajności obecnego trybu nauki, a w razie potrzeby, stworzenia nowego planu uczenia się dostosowanego do obecnej wiedzy i stylu kształcenia. Wprowadzenie takiego planu znacznie ułatwia przyswajanie wiedzy co przyczynia się do czerpania większych korzyści z nauki niż dotychczas.

Czat-boty to wykorzystanie sztucznej inteligencji w jak najprostszy sposób, czyli zadając pytania wprost. Wykorzystują one uczenie maszynowe, dzięki czemu rozumieją język naturalny i odpowiadają na pytania w czasie rzeczywistym. W ten sposób, uczniowie mogą szybko i dokładnie znaleźć odpowiedź na swoje pytanie, lub poprosić o wytłumaczenie jakiegoś tematu prostymi słowami, pomaga to zrozumieć i przyswoić materiał w łatwy sposób.

AI jako pomoc dla nauczycieli

Sztuczna inteligencja może pomóc nauczycielom analizować odpowiedzi uczniów na testach w trakcie odpowiedzi ustnej jak i sprawdzając prace domowe. Może to usprawnić proces nauczania oraz przystosować go do indywidualnych cech każdego ucznia. SI może stworzyć spersonalizowaną ścieżkę kształcenia, którą nauczyciele będą wprowadzać w życie. Poza tym, znając ścieżkę każdego ucznia, SI analizuje jego postępy, co pozwala na odnalezienie luk w znajomości materiału, a co za tym idzie, przygotowanie materiałów do nauki dla uczniów.

Ocenianie pracy przez SI pozwala zachować obiektywny pogląd na odpowiedzi studentów, dzięki czemu osąd nauczyciela oraz jego osobiste przemyślenia na temat uczniów nie będą brane pod uwagę w trakcie oceniania.

Przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji

Przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji może być platforma Duolingo, która pomaga użytkownikom uczyć się języków obcych. Wykorzystując sztuczną inteligencję, aplikacja dostosowuje poziom i tempo nauki do umiejętności i preferencji każdego odbiorcy. Utrzymywanie codziennej passy, czyli dni nauki z rzędu bez przerwy, zachęca do otwierania aplikacji i pokonywania kolejnych poziomów.

Innym przykładem jest platforma Carnegie Learning, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do nauczania matematyki. Program analizuje postępy w nauce uczniów i materiał pod kątem ich indywidualnych potrzeb. Niezależnie od wieku, każdy z użytkowników znajdzie coś dla siebie. Platforma pozwala również na utrzymywanie kontaktu pomiędzy uczniami.

Dodatkowo czat-boty lub inne programy ze sztuczną inteligencją mogą proponować zadania w pewnym zakresie materiału, a następnie je sprawdzać i poprawiać rozwiązania lub tłumaczyć te części w których uczeń popełnił błąd. Należy jednak pamiętać, że AI nie może uczyć interakcji międzyludzkich niezbędnych do pełnego rozwoju dziecka.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie oceniania umożliwia dokonywanie dokładniejszych i bardziej obiektywnych ocen. Jest to również dokładniejsza metoda sprawdzania prac wykonywanych przez uczniów.

Sztuczna inteligencja w niedalekiej przyszłości może być świetną opcją w przypadku zarządzania klasą. Systemy oparte na niej mogą analizować zachowanie uczniów w czasie rzeczywistym, wykrywać potencjalne problemy i zaproponować nauczycielowi rozwiązanie. Na przykład, system sztucznej inteligencji może wykryć, kiedy uczeń jest zdezorientowany i powiadomić nauczyciela, aby ten mógł się skupić bardziej na niezrozumiałym materiale.

Jak najkorzystniej wykorzystać AI w edukacji dziecka? 

Zanim dzieci zaczną korzystać z pomocy sztucznej inteligencji do nauki, rodzice powinni zrozumieć, czym ona jest, jakie jest jej znaczenie oraz w jakich dziedzinach najlepiej ją stosować, aby przyniosła największe korzyści. Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami panującymi w świecie SI może przekonać rodziców do innowacyjnych metod nauczania, ale również dowiedzą się oni jak zadbać o bezpieczeństwo swoich pociech.

Warto zacząć od zrozumienia co naprawdę oznacza edukacja w zakresie sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja może pomóc w tworzeniu lekcji, które są bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Może również pomóc przetwarzać duże ilości danych szybciej i wydajniej, co jest szczególnie przydatne w obszarach takich jak nauki ścisłe.

Po pierwsze, należy pamiętać, że nie wszystkie narzędzia są uniwersalnym rozwiązaniem. Każde dziecko jest inne i ma swoje indywidualne potrzeby. Warto zwrócić uwagę na narzędzia, które są odpowiednie dla wieku i poziomu edukacji dziecka oraz na te, które są oparte na zweryfikowanych metodach nauczania. Rodzice powinni wziąć to pod uwagę i dostosować korzystanie z AI do potrzeb dziecka. Na przykład, jeśli dziecko jest wzrokowcem, zastosowanie animacji i grafik w trakcie nauki jest dobrym sposobem na efektywniejszą naukę.

Zagrożenia AI dla edukacji

Ważne jest również, aby rodzice byli świadomi potencjalnych zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Niektóre aplikacje i strony internetowe, które wykorzystują AI, mogą zawierać treści, które nie są odpowiednie dla dzieci. Dlatego tego typu źródła powinny zostać dokładnie przejrzane przed zezwoleniem na ich użycie. Rodzic powinien być na każdej drodze wraz ze swoją pociechą, nie można zapomnieć, że na niektóre pytanie mogą odpowiedzieć tylko rodzice. Sztuczna inteligencja może nauczyć wzorów matematycznych, natomiast nauka empatii lub komunikacji należy do rodziców.

Równie ważnym, jeśli nie ważniejszym skutkiem korzystania ze sztucznej inteligencji jest możliwość wykorzystywania jej do niesprawiedliwego postępowania. Coraz częściej można spotkać się z tym, że sztuczna inteligencja odrabia prace domowe za uczniów. Młodzież chcąc odciążyć swoje barki z dodatkowej pracy, może zdecydować się na zlecenie sztucznej inteligencji rozwiązania jakiegoś zadania. W praktyce jest to bardzo proste i szybkie w użyciu, a kiedy mówię o zadaniu mam na myśli wszelkie prace domowe uczniów, od matematyki i zadań na liczbach, przez angielski, aż po nasz ojczysty język i pisanie wypracowań lub innych tekstów. Takie działanie odbiera możliwość dodatkowych powtórzeń materiału, a co za tym idzie, lepszego zrozumienia. W przypadku zadań polegających na pisaniu, uczniowie zatracają swoją kreatywność i skracają sobie drogę, która pierwotnie miała nauczyć ich pisać samodzielnie.

FORMULARZ KONTAKTU

Interesuje Cię wiedza z zakresu nowoczesnej edukacji, kreatywności oraz nowych technologii? Zapisz się do newslettera, aby uzyskać dostęp do Naszych autorskich treści.