O SZKOLE

Czas na zmianę podejścia do zajęć pozalekcyjnych! W Maker Studio wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów, których potencjał nie jest wykorzystywany w tradycyjnej szkole. Jednocześnie odpowiadamy na wciąż rosnący specjalistów technologicznych na rynku pracy. Jesteśmy szkołą popołudniową, która rozwija u licealistów zainteresowanie naukami ścisłymi STEM, znajomość nowych technologii i myślenie kreatywne design thinking poprzez konstruowanie innowacyjnych prototypów.

"Rolą nauczyciela jest stwarzanie warunków do wymyślania pomysłów, nie oferowanie gotowej wiedzy"

Seymour Papert

Wyzwanie

Dlaczego Twoje dziecko, choć przejawia zainteresowanie naukami ścisłymi, niechętnie myśli o studiach w tym kierunku?

Przyczyną jest prawdopodobnie niewłaściwa pedagogika. Instruktażowy sposób nauczania, w którym uczeń najpierw otrzymuje wiedzę teoretyczną, a następnie w oparciu o nią zdobywa doświadczenie, jest sprzeczny z naturalnym procesem przyswajania wiedzy. Stąd znudzenie, niezrozumienie i wreszcie zniechęcenie do nauk ścisłych.

Rozwiązanie

Dlatego w Maker Studio uczenie się jest niejako efektem ubocznym procesu uzewnętrzniania i konstruowania przez ucznia jego własnych pomysłów. Tak uczeń najpierw zdobywa praktyczne doświadczenie, a następnie aktualizuje swój stan wiedzy na dany temat. Ten sposób nazywamy nauczaniem projektowym. I tak właśnie uczymy w naszej szkole.

#przyszłość

Który rodzic nie obawia się o przyszłość swojego dziecka? Jedno jest pewne – ta czekająca dzisiejszych licealistów będzie zdeterminowana przez technologie. Nasza szkoła powstała właśnie po to, by z powodzeniem odnaleźli się w przyszłości na rynku pracy.

#technologia

Nowe technologie są obecne na każdym etapie nauki w naszej szkole – więc nie da się uciec od obcowania z nimi. Zresztą uczymy ich w taki sposób, że przestają być niedostępne i trudne, a zaczynają fascynować, więc nie ma przed czym uciekać.

#nauki ścisłe

Science. Technology. Engineering. Maths. To interdyscyplinarny zbiór nauk, które poznajemy w naszej szkole od bardzo praktycznej strony. Z takimi umiejętnościami nasi uczniowie doskonale odnajdą się na rynku pracy jako wysoko wykwalifikowani specjaliści.

#nauczanie projektowe

Proces zdobywania wiedzy w naszej szkole następuje wg sekwencji: doświadczenie → refleksja po doświadczeniu → update software’u umysłowego. To najbardziej optymalny i naturalny dla nas proces uczenia się, niestety niewykorzystywany w tradycyjnej szkole.

#przestrzeń twórcza

To tu można uzewnętrznić każdy pomysł od etapu idei w głowie aż do namacalnego fizycznego czy cyfrowego prototypu. Makerspace to nowy rodzaj klasy, który zmienia się w zależności od projektu i potrzeb ucznia.

#pedagogika studia twórczego

Pedagogikę, w ramach której uczą się designerzy, artyści czy architekci, zaadaptowaliśmy do nauczania STEM i nowych technologii. W ten sposób pracuje nie tylko głowa, ale i wszystkie zmysły. Jednocześnie podążamy za zainteresowaniami ucznia, by jeszcze lepiej pobudzać twórcze myślenie.

#prototypowanie

Żeby zrozumieć, czy dany pomysł jest dobry, należy go sprawdzić. Budujemy więc prototypy, które nie tylko uzewnętrzniają idee uczniów, ale i pozwalają je szybko zweryfikować, dostrzec błędy i poprawić. Ulepszanie pomysłów to proces iteracyjny i dający wiele pożytecznych edukacyjnie skutków ubocznych.

#warsztat twórczy

Na co dzień w ramach tego procesu twórczego pracują projektanci na całym świecie. My wykorzystujemy go w projektach edukacyjnych. Według tej metody nasi uczniowie przechodzą przez proces rozwiązania nowatorskiego problemu, który przed nimi stawiamy.

STEM i kreatywność

Wielu uczniów przejawia zainteresowanie naukami ścisłymi na etapie liceum, jednak nigdy nie decyduje się na studia w tym kierunku. Przyczyna tkwi w niewłaściwym nauczaniu tych przedmiotów, które zupełnie pomija ich praktyczny aspekt. Efektem jest luka technologiczna i kreatywna, które my chcemy zapełnić!

Odpowiedzią jest Maker Studio! W naszej szkole zachęcamy do zgłębiania obszaru STEM oraz nowoczesnych technologii, a jednocześnie tworzymy taki plan zajęć, w którym uczeń wchodzi w rolę praktycznego twórcy i konstruktora. Tu kreatywność i STEM idą ramię w ramię.

STEM STEM

Luka technologiczna

Żyjemy w czasach dużej luki pomiędzy zapotrzebowaniem na specjalistów technologicznych a ich dostępnością (eng. Tech Gap). Wyzwania, jakie już dziś stoją przed współczesnym światem i te, o których jeszcze nawet nie myślimy, a staną się realnymi problemami naszych dzieci, mogą rozwiązać tylko kompleksowo technicznie wykształceni specjaliści.

Zapotrzebowanie na kreatywność

Obok luki technologicznej znane jest również zjawisko luki kreatywności (eng. Creativity Gap). Wbrew pozorom są one silnie powiązane, jeśli myślimy o “pracowniku przyszłości”. W dobie wysokiego stopnia popytu na kreatywność oraz innowacyjność, szczególnie ważna jest rola celowanej edukacji, pobudzającej twórcze myślenie.

Doświadczenie

Edukacją zajmujemy się już od ponad 10 lat. Zaczęliśmy w 2009 roku od EDUN Korepetycje – sieci akademii korepetycyjnych. 4 lata później założyliśmy The Swan School – popołudniową szkołę, która przygotowuje polskich uczniów do Matury Międzynarodowej IB i do egzaminów na zagranicznych uczelniach. Idea i program Maker Studio został stworzony w 2020 roku pod okiem wybitnych naukowców w jednym z najlepszych uniwersytetów edukacyjnych świata – Graduate School of Education na amerykańskim uniwersytecie ligii bluszczowej University of Pennsylvania. W 2021-2022 przetestowaliśmy zarówno program merytoryczny, jak i organizację pedagogiczną Maker Studio w formie pilotażowych projektów edukacyjnych z realnymi uczniami w Warszawie oraz Filadelfii. Rezultat i odbiór projektów pilotażowych zakończył się sukcesem, stawiając tym samym „kropkę nad i” by od 2023 roku móc otworzyć drzwi Naszych przestrzeni twórczych szeroko i zaprosić licealistów do rozpoczęcia regularnej nauki w Maker Studio – The Innovation School.

2009 r. postanowiliśmy sprofesjonalizować polski rynek korepetycji, tworząc pierwszą w Polsce akademię korepetycyjną "EDUN". Tu uczniowie mogą regularnie poprawiać swoją wiedzę przedmiotową oraz przygotowywać się do szkolnych egzaminów końcowych. Dziś EDUN Korepetycje jest ogólnopolską siecią akademii korepetycyjnych działającą w prawie każdym większym mieście w Polsce. Więcej dowiecie się na: www.edun.pl.

Zawsze widzieliśmy ogromny potencjał polskich uczniów i ich ambicje, dlatego też postanowiliśmy pomóc im w drodze na najlepsze zagraniczne uczelnie. Tak w 2013 roku powstało EDUN Academy (od 2015 r. The Swan School) – popołudniowa szkoła, która przygotowuje polskich uczniów do egzaminów w najlepszych uniwersytetach świata oraz regularnie wspomaga ich w programie Matury Międzynarodowej IB. Dzięki ponad 100 anglojęzycznym edukatorom The Swan School potrafi uszyć na miarę program przygotowawczy dla każdego naszego ucznia. Wielowymiarowo wspomagamy ich na płaszczyźnie rozwoju pozaszkolnego, poprawy ocen na Maturze Międzynarodowej IB i przygotowujemy ich osiągnięcia wyjątkowo wysokich wyników na zagranicznych egzaminach wstępnych do najlepszych uniwersytetów świata. Jesteśmy niesamowicie dumni z uczniów The Swan School, którzy studiowali lub studiują na Harvard University, Stanford University, MIT, University of Oxford czy University of Cambridge. Poznacie nas lepiej na: www.theswanschool.edu.pl.

Gdy tworzyliśmy sieć akademii korepetycyjnych EDUN, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najlepiej poprawiać oceny szkolne uczniów. Gdy budowaliśmy The Swan School, staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przygotować uczniów do egzaminów i nauki na najlepszych uczelniach na świecie. Im bardziej chcieliśmy wspomóc lub naprawić aktualny model szkolny, tym częściej widzieliśmy, że uczniowie nie lubią swoich szkół, a to, czego się w nich uczą, nie jest tym, czego potrzebuje rynek pracy.

Żeby ulepszyć to, CZEGO się uczy w szkole i JAK się to robi, sami zaczęliśmy pogłębiać swoją wiedzę pedagogiczną w obszarach psychologii rozwoju, nauk o pozyskiwaniu wiedzy, nauczaniu projektowym (z ang. Project-Based Learning) i pedagogiki studia twórczego. Zafascynowani możliwościami, jakie daje nowoczesna pedagogika i technologie, postawiliśmy sobie pytanie: jak przygotować licealistów na wyzwania przyszłego rynku pracy? Odpowiedzi szukaliśmy w 2019-20 podczas studiów na Graduate School of Education Uniwersytetu w Pensylwanii, gdzie powstała idea szkoły. Tam też powstał program Maker Studio, przybierając formę pracy dyplomowej napisanej i obronionej pod okiem wybitnych pedagogów i naukowców z UPenn, Harvard czy MIT. Następnie, w latach 2021-22 przeprowadziliśmy pilotażowe projekty edukacyjne wśród realnych uczniów w Warszawie i Filadelfii, podczas których testowaliśmy zarówno zakres merytoryczny, jak i architekturę pedagogiczną nowej szkoły. Usatysfakcjonowani rezultatami pilotaży, oraz bogaci w zebrane latami doświadczenia, odpowiedzieliśmy w 2023 roku na zadane wcześniej pytania.

Odpowiedzią jest miejsce, o którym właśnie czytacie – Maker Studio. The Innovation School.

czytaj więcej...

Kadra
i założyciele

Zafascynowani możliwościami, jakie daje nowoczesna pedagogika i technologie, postanowiliśmy stworzyć miejsce, które przygotuje młodych ludzi na wyzwania przyszłego rynku pracy. W Maker Studio gromadzimy ekspertów, którzy mają wiedzę i pasję, i, nie tyle będą się nimi dzielić, ile towarzyszyć naszym uczniom w poszukiwaniu ich własnej wiedzy i pasji.

Razem mamy ponad 30 lat doświadczenia
Maciej Dziedzic
Maciej Dziedzic

Współzałożyciel oraz autor koncepcji i programu Maker Studio. The Innovation School

Uniwersytet Warszawski
Northeastern Illinois University w Chicago
University of Pennsylvania

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendysta Northeastern Illinois University w Chicago. Założyciel EDUN Korepetycje i współzałożyciel EDUN Academy oraz The Swan School. Podczas tworzenia tej ostatniej odpowiedzialny za ułożenie programu kursów przygotowawczych do matury SAT, ACT i SAT Subject Tests, proces diagnozy edukacyjnej oraz wypełnianie dokumentów aplikacji uniwersyteckich. Na co dzień również tworzy i prowadzi kursy w swojej szkole. To właśnie czynne nauczanie i kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu aplikacjami uniwersyteckimi pozwoliło Maciejowi nieustannie poprawiać proces College Counsellingu i zaowocowało wieloma absolwentami, którzy dostawali się na najlepsze uniwersytety świata – Stanford, Harvard, UPenn, Oxford czy Cambridge.

Przez lata Maciej nieustannie podnosił również swoje kwalifikacje oraz inwestował w samorozwój, uczestnicząc w wielu programach szkoleniowych dedykowanych doradztwu aplikacyjnemu, a także wizytował amerykańskie i brytyjskie uniwersytety. W 2019 roku rozpoczął 1,5-letnie studia magisterskie na University of Pennsylvania, gdzie zgłębiał wiedzę z zakresu nauk o pozyskiwaniu wiedzy i uczenia technologii (Learning Sciences and Technology, M.S.Ed.). Oprócz studiów magisterskich, Maciej ukończył również roczny kurs nauczania projektowego (z ang. Project-Based Learning) w ramach pionierskiego certyfikatu PBL oferowanego dotychczas wyłącznie przez University of Pennsylvania. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas studiów w USA, wraz z dwójką założycielek The Swan School, opracował program i koncepcję szkoły Maker Studio.

Patrycja Górska
Patrycja Górska

Współzałożycielka i współautorka koncepcji i programu Maker Studio. The Innovation School

Uniwersytecie w Glasgow
Harvard Graduate School of Education

Magister filologii angielskiej. Studiowała na Uniwersytecie w Glasgow. Uczyła w prestiżowych szkołach językowych w Anglii i Szkocji. W Polsce pracowała jako Director of Studies w szkołach językowych i była odpowiedzialna za układanie planów metodycznych kursów przygotowujących do brytyjskich egzaminów językowych.

W 2013 roku wraz z Maciejem Dziedzicem otworzyła akademię korepetycyjną EDUN Academy. Jej bogate doświadczenie dydaktyczne oraz znajomość metodologii IB DP jest certyfikowane przez międzynarodowe instytucje edukacyjne i potwierdzone wieloetapowymi szkoleniami z zakresu koordynatora International Baccalaureate Diploma Program. Jej praca ma odzwierciedlenie w wysokich wynikach uczniów na egzaminach Matury Międzynarodowej. Od 2015 roku Patrycja odpowiada za całokształt szkolenia wychowawców w The Swan School, a także za koordynację jakości zajęć w zgodności z normami IB DP.

Jest certyfikowanym agentem edukacyjnym British Council, uczestniczy w programach szkoleniowych UCAS i College Board oraz nawiązuje relacje z uniwersyteckimi biurami admissions. W The Swan School układa i zarządza kompleksowymi programami przygotowującymi do aplikacji na najlepsze uczelnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Wiedzę z zakresu nauczania projektowego i Deeper Learning zdobywała na Harvard Graduate School of Education, a następnie testowała w praktyce w The Swan School. Odbywa prestiżowy program studiów magisterskich oferowanych przez rewolucyjną sieć amerykańskich szkół uczących metodami projektowymi (PBL) – High Tech High.

Adrianna Nalepa
Adrianna Nalepa

Dyrektorka zarządzająca Maker Studio, odpowiedzialna za jakość prowadzonych zajęć.

Uniwersytet SWPS
University of Pennsylvania

Absolwentka filologii angielskiej oraz języka chińskiego na uniwersytecie SWPS. W trakcie studiów nauczała języka chińskiego wykorzystując design w tworzeniu autorskiego programu oraz innowacyjnych metod nauczania. Chcąc rozwijać się w obszarze edukacji, w 2021 roku dołączyła do zespołu szkoły The Swan School, która przygotowuje uczniów do studiów na najlepszych uczelniach na świecie.

Roczne doświadczenie we wspieraniu uczniów podczas procesu rekrutacji na zagraniczne uczelnie oraz motywacja do dalszego rozwoju przysłużyły się aplikacji na University of Pennsylvania, jedną z najlepszych uczelni w USA. Doświadczenie w nauczaniu oraz szeroko pojętym designie zaowocowały udziałem w nowym projekcie, jakim jest innowacyjna szkoła Maker Studio, która udostępnia uczniom nowe ścieżki nauczania w oparciu o kreatywne tworzenie oraz zbieranie doświadczeń. Aktywnie uczestnicząc w zajęciach z Social Innovation Design, przekłada nabytą wiedzę na rozwój szkoły oraz odpowiednią opiekę nad projektami uczniów.

Maciej
          Kryński
Maciej Kryński

Główny instruktor

University of the Arts London
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ukończył studia licencjackie (BA) na University of the Arts London: Central Saint Martins, na kierunku Performance: Design and Practice, specjalizując się w sztukach wizualnych, performatywnych oraz w zarządzaniu w sektorze kultury i edukacji. Jest aktywny zawodowo, pracuje konceptualnie i kreatywnie pomiędzy Warszawą a Londynem. Obecnie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów.

Maciej
          Kryński
Artist-in-residence

Pomocnik instruktora

Pomocnik głównego instruktora studia – jest praktykującym artystą i designerem w dziedzinie, która jest tematem danego studia, podczas którego odbywa się jego rezydentura w szkole. Artist-in-residence odbywa jednocześnie w szkole swoją praktykę artystyczną i podobnie do uczniów, tworzy projekty, które zamykają się w obrębie tematyki danego studia.

KONTAKT Z NAMI

Interesuje Cię wiedza z zakresu nowoczesnej edukacji, kreatywności oraz nowych technologii? Zapisz się do newslettera, aby uzyskać dostęp do Naszych autorskich treści.

Błąd: Problem z załadowaniem formularza.