Zapisy

To pierwszy krok do fascynującego świata innowacyjnych rozwiązań, które z nami stworzysz.

Zapisz się do Maker Studio. The Innovation School!

Błąd: Problem z załadowaniem formularza.

Procedura
naboru

Nabór do Naszej szkoły prowadzimy przez cały rok kalendarzowy. Uczniów zapraszamy zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i wakacji, kiedy nauka odbywa się intensywniej. Przed rozpoczęciem regularnego trybu nauczania, każdy kandydat Naszej szkoły w kroku 1 przechodzi przez studio 0 – miesięczny program diagnostyczno-wprowadzający. Po zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy projektowej, w kroku 2, uczeń może już rozpocząć regularną naukę w trymestralnym studiu tematycznym.

Krok 1

Miesięczny program
diagnostyczno-wprowadzając – studio 0

Składa się z diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, zapoznania ucznia z koncepcją komputerowego designu (z ang. computer-aided design, CAD), oraz jednego z mini-maker projects. Terminy miesięcznych programów diagnostyczno-wprowadzających rozłożone są symetrycznie na cały okres trwania roku szkolnego, aby umożliwić uczniom dołączenie do szkoły na każdym etapie.

Krok 2

Regularny tryb nauczania,
studia trymestralne 1, 2, 3 i 4

W jednym trymestrze uczniowie biorą udział w programie jednego tematycznego studia. To kompleksowe, 10-tygodniowe edukacyjne wyzwanie projektowe. Każdy program trymestralnego studia odbywa sie w sposób autonomiczny i niezależny od pozostałych trymestrów, co sprawia, że uczeń może dołączyć do szkoły w ramach dowolnego trymestru. Każde studio to samodzielny program edukacyjny, poruszający odrębne zagadnienia.

Cennik

STUDIO O
990 ZŁ
STUDIO 1 jeden trymestr
(jedno studio)
5940 ZŁ
ROK SZKOLNY trzy trymestralne
studia
17820 ZŁ
STUDIO WAKACYJNE
X